Wist u dat?

Vanaf heden is het ook mogelijk via Facetime, Skype of Zoom coaching aan te gaan.

Spiritualiteit

Spiritualiteit is een woord met diepe en ruime betekenis maar vaak een woord die verkeerd wordt gebruikt. Wat is nu spiritualiteit? Bij wikipedia staat de volgende betekenis: Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest (Latijn spiritus) betreffen. Het woord wordt op vele manieren gebruikt en kan te maken hebben met religie maar de nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring.

De spiritualiteit die Dennis Huizenga hanteert gaat verder dan alleen de geest, het gaat ook over andere facetten dan alleen maar mentale bewustwordingen, verder dan filosofie.... want dat is ook alleen vanuit de geest.

Een beter passende term is religie echter bij religie heeft men in het algemeen de verwarring dat het gaat om een geloofsovertuiging en dat is het nu juist niet. Wederom bij wikipedie staat de volgende betekenis: Onder religie (van het Latijn religio, zie verder Etymologie) wordt gewoonlijk een van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan, waarbij meestal een hogere macht, opperwezen of god centraal staat.

In bredere zin duidt het woord 'religie' op een algemenere vorm van spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven. Deze religiositeit kan al dan niet beschouwd worden in relatie tot een macht, of manifestaties van een macht, of een (bewust) niet nader gedefinieerd beginsel, essentie of entiteit. Het gaat daarom dus niet per se om een identiteit, een persoon.

Het verschil bij religie die door Dennis Huizenga gehanteerd wordt is dat er geen specifieke god centraal staat een meer non-dualistische manier van kijken. Zijn in het NU vanuit vrijheid met respect voor alle andere religies en geloofsovertuigingen.

"Hoe geef je woorden aan iets waar geen woorden voor zijn?"

"Hier is slechts leegte. Er is geen ego die in de weg staat, hooguit een bewustzijn van een ego. Er is alleen het zien, stralend in grote glans en helderheid".

'Zien zonder conditionering is werkelijke vrijheid'

Dennis Huizenga

Nieuws / Actueel
Donderdag 5 november NIEUWE WEBSITE LIVE
Upgrade jezelf website live! Lees meer
Woensdag 1 april Praktijkruimte
De nieuwe praktijkruimte gelegen op een mooie locatie! Lees meer
Zaterdag 27 april Dennis in een interview RTL4
Dennis Huizenga wordt geinterviewd bij het programma 'Life is beautiful' van RTL4. Lees meer
Dinsdag 5 februari New mental detox programma is klaar!
New mental detox programma is klaar! Lees meer
Donderdag 31 januari Zitten op de vloer, en nu omhoog komen
Zitten op de vloer, en nu omhoog komen Lees meer